+4.0723.226640 contact@wildwatch.ro

To: The Romanian Ministry of Environment, Graţiela Leocadia GAVRILESCU
Relocate the Bears, Do Not Kill Them!

Dear Madam Minister,
Civil society has learned from the media that a number of 6 “scavenger” Bears from the region of Brasov are about to be shot and killed, following the law waiver that you have allowed.
Taking into account the following arguments, we ask you to please decide in favour of sedating the Bears and relocating them to the wildlife sanctuary at Zarnesti, while also allocating the necessary funds for making this decision a reality; the funds can be assigned at local county level as well, since the Brasov community has been for a long time the accomplice beneficiary of a misconducted Bear-photography kind of tourism. The news headline that has drawn our attention is “7 Urși pe lista neagră a Brașovului. Pe 6 îi așteaptă glonțul” [7 Bears on Brasov’s Black List. 6 of Them Are Facing the Bullet] – title published in the “Bună ziua, Brașov!” [Good Day, Brasov] local newspaper. Here are our arguments:
1. The Bears in the Brasov area are not aggressive at all, quite the contrary, they are gentle and shy. Only they are terribly hungry – each Bear weights about 200-250 kilos (440-550 lbs.), so they need some serious amounts of food every day.
2. The “scavenger” Bears have been accustomed to human food which was either offered to them by people, or which the Bears have found themselves near human areas. This happened with the due knowledge of a series of people, some of which are researchers at ICAS Brașov (Brasov Institute for Research and Forest Maintenance). This institution – through its “large carnivores specialists” has been practicing and supporting this policy of “diversion feeding” for years on end, offering the bears human food, with the declared intention of drawing the Bears away from cattle and crops.
Unfortunately, this practice has been performed completely wrong and with totally inappropriate types of food: bread, overdue chocolate, and various other products containing sugar.
The outcome was getting the Bears “hooked” on the taste of human food products. Even worse, the Bears have been drawn astray from their natural foods – berries, mushrooms, grass, insects, carrion and several occasional preys from the mountain fauna – which are less savoury.
3. We must also notice here the fact that R.N.P. Romsilva (Romanian National Forest Authority – Romsilva) has been yearly gathering industrial quantities of berries that were never offered to their rightful beneficiaries: the Bears. Quite the contrary, they never left anything in the forest for the Bears!
4. We cannot overlook the hunting interest, masked by this policy of “diversion feeding”, which is proven by setting the attractive human food only in front of the hunting shelters; we must always keep in mind that some leading researchers from ICAS are hunters themselves and heads of hunting associations with rich foreign clientele. The same is the case with employees of R.N.P. Romsilva.
5. Add to the above said the aggravating circumstances of local authorities neglectfully allowing leftover garbage to be within the Bears’ reach, by faulty collection sites all over touristic locations. Food leftovers which have accustomed the animals with the savoury taste of human food and with the smell of people: that indicates the source of the tasty foods.
6. Irresponsible tourists, with the silent and tolerant complicity of local authorities, have been “hand feeding” the Bears for countless years, to take photos and videos of themselves with the Bears and, all the while, the media, in search for sensational news, have been encouraging the image of this Brasov ursine “Eldorado”, all touristic settlements in the area benefiting prosperously from the fact.
7. We must not forget that in tens of years already – this being a continuous practice – mother Bears have given birth to generations of Bear cubs that have grown in the area and are accustomed only to this deviant lifestyle: being hand-fed and scavenging human leftovers from garbage dumpsters.
The authorities use as a pretext the argument that “a bear has entered the dining room of Postavaru Cottage” (a human settlement within a Natural Reserve Area, at 1604 m (5262 ft.) altitude), which is ridiculous! Had a vagrant human entered that cottage repeatedly, would the authorities demand that said person be killed?
8. Our conclusion is that a huge injustice is about to be committed against these Bears. It is completely unfair that – following human actions and wrong decisions – be they from officials, scientific authority or local community – the Bears that have become behavioural victims should now be killed in cold blood, under any pretext.
9. Instead, we propose that the Bears be sedated and transported safely to the wildlife sanctuary in Zarnesti and, following this complex action, may it serve as cautionary tale to determine severe prevention measures, forbidding all the above wrongful practices in the future (access of Bears to human food leftovers in the dumpsters, “touristic” feeding and so on.)
10. At the same time, it is compulsory that the gendarmerie and other local safety official instances (guard teams) be kept on alert, required to patrol affected areas, especially during the night, to chase away with non-lethal fire and rubber bullets the eventual new Bears that might wander in the areas. This is a widely-practiced method in the USA, in the boundary areas between Bears habitat and human settlements.
In the hope that our petition is well received, do accept, Madam Minister, our good thoughts and gratitude.
Nicolae Dărămuș, Cristian Ilea,
Wild Watch Association.
Why is this important?
The Bears bear no fault. The “scavenger” Bears have been accustomed to being fed by humans or finding human food leftovers. We must keep in mind that, for decades already, this un-natural practice has given birth to generations of Bear cubs that have grown only with this faulty way of finding food; hand fed and scavenging for human food leftovers in the improperly sealed dumpsters around human settlements.

Sign the petition!

https://campaniamea.de-clic.ro/p/mutati-ursii-nu-i-omorati

 

Către: Ministrul Mediului Graţiela Leocadia GAVRILESCU
Mutați urșii, nu-i omorâți!

Stimată Doamnă Ministru,

Societatea civilă a aflat din presă că un număr de 6 urși ”gunoieri” din regiunea Brașovului urmează să fie uciși prin împușcare, în urma obținerii derogării de la lege.
În contextul argumentelor care vor urma, vă rugăm să decideți tranchilizarea lor și mutarea în țarcul ursin de la Zărnești, afectând acestei decizii și fondurile financiare necesare; fonduri care se pot găsi și la nivelul consiliului județean, comunitatea brașoveană fiind îndelungă vreme beneficiara complice a unui greșit turism fotografic ursin. Titlul care ne-a atras atenția este ”7 Urși pe lista neagră a Brașovului. Pe 6 îi așteaptă glonțul” – știrea apărută fiind în ziarul ”Bună ziua, Brașov!”. Iată argumentele noastre:

1. Urșii din zona Brașovului nu sunt agresivi, dimpotrivă, sunt blânzi și timizi. Doar că sunt extrem de flămânzi, la cele 200-250 de kg ale unuia, trebuind zilnic o serioasă cantitate de hrană.

2. Urșii ”gunoieri” au fost învățați cu hrana dată de om sau găsită la om, de către o serie de oameni, unii fiind cercetători la ICAS Brașov.
Această instituție – prin ”specialiștii în carnivorele mari” a susținut și aplicat ani în șir ”hrănirea de abatere”, adică hrănirea urșilor sălbatici de către om, cu intenția – vezi bine – de a le abate atenția și interesul de la vite.
Din nefericire, asta s-a făcut complet greșit și cu produse inadecvate: pâine , cantități de ciocolată expirată, diverse alte produse dulci.
Rezultatul a fost ”drogarea” urșilor cu produse foarte gustoase. Implicit acestora li s-a abătut atenția de la hrana naturală care consta în fructe de pădure, ciuperci, iarbă, insecte, cadavre și diverse rare prăzi din fauna muntelui; o hrană puțin gustoasă.

3. De remarcat faptul că R.N.P. Romsilva, deși culege anual cantități industriale de fructe de pădure, nu le-a oferit pe acestea drept hrană celor în drept: urșilor. Dimpotrivă, le-au confiscat.

4. Nu putem trece peste interesul vânătoresc, mascat prin ”hrănirea de abatere”, dovedit însă prin așezarea cantităților de bunătăți numai în fața adăposturilor de tragere cu arma; căci nu trebuie uitat că unii cercetători de frunte din ICAS sunt vânători și lideri ai unor societăți cinegetice cu clientelă vânătorească străină. Cum este, de altfel, și R.N.P. Romsilva.

5. La toate astea se adaugă grava eroare a administratiilor locale de a lăsa resturile menajere la îndemana urșilor, prin depozitări defectuoase, în toate locurile turistice. Care resturi, și ele, au învățat animalele cu hrana gustoasă a omului, și cu mirosul omului: semn că acolo e mâncare bună.

6. Turiștii inconștienți, tot cu complicitatea tolerantă a autorităților locale, ani în șir au hrănit urșii ”din mână”, ca să facă fotografii și filme, vreme în care presa scrisă și televiziunile, în căutare de senzațional, în loc să combat practica, cultivau imaginea acestui ”eldorado” ursin brașovean, așezămintele turistice prosperând și prin aceasta.

7. Nu trebuie uitat că zeci de ani deja – practica fiind aceasta – ursoaicele au adus pe lume generații de pui care au crescut numai acolo și în acest fel: hrăniți din mână și la tomberoanele cu deșeuri menajere.

Argumentul unor autorități că ”un urs a ajuns în sala de mese a cabanei Postăvarul„ este de un real ridicol. Dacă acolo intra repetat un om cerșetor, l-ar fi propus pentru ucidere?

8. Conchidem că este cu totul nedrept ca, în urma unor decizii și acțiuni omenești greșite – fie ale unei instituții științifice, fie ale comunității locale – urșii, deveniți victime comportametale, să fie acum uciși.

9. În condițiile tranchilizării și transportării animalelor la țarcul din Zărnești, considerăm că se impune luarea unor măsuri severe care, în viitor, să împiedice toate practicile enumerate (accesul la deșeurile menajere, hrănirea ”turistică”).

10. Concomitent e necesară alerta jandarmeriei și a altor instanțe locale (echipe de pază) care, în cursul nopții preponderent, să patruleze în zonele afectate, alungând cu focuri de armă neletală și cu gloanțe de cauciuc eventualii urși noi pătrunși acolo. Este o metodă larg practicată în USA, exact în locurile interacționării dintre om și urs.

Cu nădejdea unei bune rezonanțe, primiți, Doamnă Ministru, gîndul nostru bun și mulțumiri.

Nicolae Dărămuș, Cristian Ilea,
Asociația Wild Watch.

De ce este important?

Urșii nu au nici o vină. Urșii ”gunoieri” au fost învățați cu hrana dată de om sau găsită la om. Nu trebuie uitat că zeci de ani deja – practica fiind aceasta – ursoaicele au adus pe lume generații de pui care au crescut numai acolo și în acest fel: hrăniți din mână și la tomberoanele cu deșeuri menajere.

Semnează petiția!

https://campaniamea.de-clic.ro/p/mutati-ursii-nu-i-omorati